Nguyễn Sỹ Toàn
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0907 739 468
toannguyen@haxaco.com.vn
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyen Van A

Điện thoại: 0909304047
www.mercedes-benz.com.vn
Trần Duy Anh

Điện thoại: 0966299399
duyanh.tran@haxaco.com.vn
Đào Đức Anh

Điện thoại: 0971317777
ducanh@haxaco.com.vn
Phạm Anh Huy
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 969 216
anhhuypham@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đồng Quang Chiến

Điện thoại: 0944658658
chiendong@haxaco.com.vn
Nguyễn Chí Công
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 333 503
congnguyen@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Hà Thị Kim Cúc

Điện thoại: 0918230889
kimcuc.ha@haxaco.com.vn
Trần Trí Cường

Điện thoại: 0975222812
cuongtran@haxaco.com.vn
Trương Tiến Dũng

Điện thoại: 0935999339
dungtruong@haxaco.com.vn
Nguyễn Đức Hiếu
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0918 212 202
hieunguyen@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đinh Hoàng Mạnh Hà
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 251 836
manhhadinh@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Hoàng Thuấn
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0937 657 450
thuantran@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Kha Diệu Huy
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0933 403 365
huykha@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Quốc Huy

Điện thoại: 0978979399
huytran@haxaco.com.vn
Nguyễn Đức Hải

Điện thoại: 0968928928
haind@haxaco.com.vn
Phùng Hữu Trí
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0908 326 268
triphung@haxaco.com.vn
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Phạm Đăng Khoa
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0933 005 002
khoapham@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bùi Duy Khánh

Điện thoại: 0906299588
khanhbui@haxaco.com.vn
Nguyễn Đông Khôi
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 940 868
khoinguyen@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Minh Kha
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0903 462 604
khanguyen@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Tô Minh Sơn
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 093 6666 781
sonto@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Huỳnh Minh Tấn
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0907 066 488
minhtanhuynh@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ngô MôKa
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 000 738
mokango@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trương Vân Nam

Điện thoại: 0989323979
namtruong@haxaco.com.vn
Dương Nguyễn Hoàng Duy
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0909 212 220
duyduong@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đặng Nguyễn Tất Thành
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0939 607 777
thanhdang@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Vũ Minh Ngọc

Điện thoại: 0979286896
ngocvu@haxaco.com.vn
Nguyễn Ngọc Sơn
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 770 977
sonnguyen@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Phú Luân
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0972 894 981
phuluannguyen@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Hoàng Phúc Minh
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0931 236 632
minhhoang@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Võ Thiện Liêm
Kinh doanh xe đã qua sử dụng

liemvo@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thành Tâm
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0935 193 131
tamthanhnguyen@haxaco.com.vn
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Vũ Thái Duy
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0988 55 90 90
thaiduyvu@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Bùi Chiến Thắng

Điện thoại: 0989464444
thangbui@haxaco.com.vn
Nghiêm Mạnh Thắng

Điện thoại: 0947678338
thangnghiem@haxaco.com.vn
Nguyễn Thế Mạnh
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 091 742 5335
themanhnguyen@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đỗ Thị Bình
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0986 818 756
thibinhdo@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Vũ Thị Ngọc Hân
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 986 079
hanvu@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Thái Thị Như Vinh
Tư vấn bảo hiểm

vinhthai@haxaco.com.vn
Contact Person for: Dịch vụ tài chính
Trần Thị Trà Mi
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0983 37 38 83
tramitran@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Trang

Điện thoại: 0933652345
nguyentrang@haxaco.com.vn
Hà Việt Trinh

Điện thoại: 0963955222
trinhha@haxaco.com.vn
Đỗ Quang Trung

Điện thoại: 0976256666
trungdo@haxaco.com.vn
Trần Trung Huy
Kinh doanh khối doanh nghiệp
Điện thoại: 0947 15 77 99
trunghuytran@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe cho khối doanh nghiệp
Diệp Kim Tuấn
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 361 880
tuandiep@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Huỳnh Tuấn Khanh
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 234 318
tuankhanhhuynh@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ngô Tấn Tài
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 468 218
taingo@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Tấn Tính
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0902 088 108
tinhnguyen@haxaco.com.vn
Contact Person for: Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Công Viên

Điện thoại: 0972996622
viennguyen@haxaco.com.vn
Phạm Văn Khang
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0912 753 738
khangpham@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Vũ Hoài Anh
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0908 44 77 44
hoaianhnguyen@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Xuân Toàn
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0902 421 429
toantran@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Đạt Tài
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0909 933 020
tainguyen@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Chiến Đồng Quang


chiendong@haxaco.com.vn
Mạc Đức Thành
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0906 868 764
thanhmac@haxaco.com.vn
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới