Mercedes-Benz
Phạm Anh Huy

Điện thoại: 0906 969 216
anhhuypham@haxaco.com.vn
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Đồng Quang Chiến

Điện thoại: 0944658658
chiendong@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Nguyễn Chí Công

Điện thoại: 0906 333 503
congnguyen@haxaco.com.vn
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Hà Thị Kim Cúc

Điện thoại: 0918230889
kimcuc.ha@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Trần Trí Cường

Điện thoại: 0975222812
cuongtran@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Trương Tiến Dũng

Điện thoại: 0935999339
dungtruong@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Nguyễn Đức Hiếu

Điện thoại: 0918 212 202
Mobile: 0918 212 202
hieunguyen@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Đinh Hoàng Mạnh Hà

Điện thoại: 0908 251 836
Mobile: 0908 251 836
manhhadinh@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Trần Hoàng Thuấn

Điện thoại: 0937 657 450
Mobile: 0937 657 450
thuantran@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Kha Diệu Huy

Điện thoại: 0933 403 365
Mobile: 0933 403 365
huykha@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Trần Quốc Huy

Điện thoại: 0978979399
huytran@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Nguyễn Đức Hải

Điện thoại: 0968928928
haind@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Phùng Hữu Trí

Điện thoại: 0908 326 268
Mobile: 0908 326 268
triphung@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên hệ cho : Dịch vụ hậu mãi
Phạm Đăng Khoa

Điện thoại: 0933 005 002
Mobile: 0933 005 002
khoapham@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Bùi Duy Khánh

Điện thoại: 0906299588
khanhbui@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Nguyễn Đông Khôi

Điện thoại: 0902 940 868
Mobile: 0902 940 868
khoinguyen@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Minh Kha

Điện thoại: 0903 462 604
khanguyen@haxaco.com.vn
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Tô Minh Sơn

Điện thoại: 093 6666 781
Mobile: 093 6666 781
sonto@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Huỳnh Minh Tấn

Điện thoại: 0907 066 488
Mobile: 0907 066 488
minhtanhuynh@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Ngô MôKa

Điện thoại: 0906 000 738
Mobile: 0906 000 738
mokango@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Trương Vân Nam

Điện thoại: 0989323979
namtruong@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Dương Nguyễn Hoàng Duy

Điện thoại: 0909 212 220
duyduong@haxaco.com.vn
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Đặng Nguyễn Tất Thành

Điện thoại: 0939 607 777
thanhdang@haxaco.com.vn
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Vũ Minh Ngọc

Điện thoại: 0979286896
ngocvu@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Nguyễn Ngọc Sơn

Điện thoại: 0908 770 977
sonnguyen@haxaco.com.vn
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Phú Luân

Điện thoại: 0972 894 981
phuluannguyen@haxaco.com.vn
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Hoàng Phúc Minh

Điện thoại: 0931 236 632
minhhoang@haxaco.com.vn
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Sỹ Toàn

Điện thoại: 0907 739 468
Mobile: 0907 739 468
toannguyen@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên hệ cho : Dịch vụ hậu mãi
Võ Thiện Liêm


Mobile: 094 915 1234
liemvo@haxaco.com.vn
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thành Tâm

Điện thoại: 0935 193 131
Mobile: 0935 193 131
tamthanhnguyen@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên hệ cho : Dịch vụ hậu mãi
Vũ Thái Duy

Điện thoại: 0988 55 90 90
Mobile: 0988 55 90 90
thaiduyvu@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Bùi Chiến Thắng

Điện thoại: 0989464444
thangbui@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Nghiêm Mạnh Thắng

Điện thoại: 0947678338
thangnghiem@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Nguyễn Thế Mạnh

Điện thoại: 091 742 5335
Mobile: 091 742 5335
themanhnguyen@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Đỗ Thị Bình

Điện thoại: 0986 818 756
Mobile: 0986 818 756
thibinhdo@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Vũ Thị Ngọc Hân

Điện thoại: 0908 986 079
hanvu@haxaco.com.vn
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Thái Thị Như Vinh


Mobile: vinhthai@haxaco.com.vn
vinhthai@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên hệ cho : Dịch vụ tài chính
Trần Thị Trà Mi

Điện thoại: 0983 37 38 83
Mobile: 0983 37 38 83
tramitran@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Thị Trang

Điện thoại: 0933652345
nguyentrang@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Hà Việt Trinh

Điện thoại: 0963955222
trinhha@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Đỗ Quang Trung

Điện thoại: 0976256666
trungdo@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Trần Trung Huy

Điện thoại: 0947 15 77 99
Mobile: 0947 15 77 99
trunghuytran@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe cho khối doanh nghiệp
Diệp Kim Tuấn

Điện thoại: 0908 361 880
Mobile: 0908 361 880
tuandiep@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Huỳnh Tuấn Khanh

Điện thoại: 0908 234 318
Mobile: 0908 234 318
tuankhanhhuynh@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Ngô Tấn Tài

Điện thoại: 0902 468 218
Mobile: 0902 468 218
taingo@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Tấn Tính

Điện thoại: 0902 088 108
Mobile: 0902 088 108
tinhnguyen@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên hệ cho : Dịch vụ hậu mãi
Nguyễn Công Viên

Điện thoại: 0972996622
viennguyen@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Phạm Văn Khang

Điện thoại: 0912 753 738
khangpham@haxaco.com.vn
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Vũ Hoài Anh

Điện thoại: 0908 44 77 44
Mobile: 0908 44 77 44
hoaianhnguyen@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Trần Xuân Toàn

Điện thoại: 0902 421 429
toantran@haxaco.com.vn
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Đạt Tài

Điện thoại: 0909 933 020
Mobile: 0909 933 020
tainguyen@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới
Chiến Đồng Quang


Mobile: 0944658658
chiendong@haxaco.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Mạc Đức Thành

Điện thoại: 0906 868 764
thanhmac@haxaco.com.vn
Liên hệ cho : Tư vấn mua xe mới