Haxaco Dien Bien PhuAH600
333 Dien Bien Phu Street
700000 Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 835120026

General opening times
Monday
08:00 - 20:00
Tuesday
08:00 - 20:00
Wednesday
08:00 - 20:00
Thursday
08:00 - 20:00
Friday
08:00 - 20:00
Saturday
08:00 - 20:00
Sunday
09:00 - 17:00
  • Các khuyến mãi đặc biệt

    • Tư vấn mua xe mới
    • Dịch vụ hậu mãi
    • Service-24h