Mercedes-Benz

Đơn giản hóa việc bảo dưỡng và giữ vững giá trị xe của bạn.

Giá trị tin tưởng của bạn.

Gói bảo dưỡng trả trước có giá trị trong vòng 2 năm với 4 kỳ bảo dưỡng, tối đa lợi ích cho khách hàng:

Tiết kiệm đến 15% so với dịch vụ bảo dưỡng thông thường.Phạm vi dịch vụ rõ ràng.

Giảm thiểu các rủi ro tài chính, bạn sẽ không cần bận tâm về tác động của lạm phát lên giá phụ tùng, nhân công trong suốt 2 năm.

Tăng giá trị bán lại xe khi quyết định sang nhượng lại chiếc Mercedes-Benz của mình nhờ lịch sử bảo dưỡng rõ ràng.

Công việc bảo dưỡng, chăm sóc xe sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn cho các chủ xe có quỹ thời gian bận rộn.