Thông tin xe cũ

Tại Võ Văn Kiệt

Mẫu xe: GLK 220 CDI Sport
Năm sản xuất: 2013
Ngày đăng ký lần đầu: 09/2015
Số km sử dụng: 27.000 km
Màu sắc: Trắng/ Đen
Giá: 1.390.000.000 VND

Mẫu xe: E 250 AMG
Năm sản xuất: 2015
Ngày đăng ký lần đầu: 4/2016
Số km sử dụng: 7.000 km
Màu sắc: Xanh Đen/Đen
Giá: 2.050.000.000 VND

Mẫu xe: A 200
Năm sản xuất: 2015
Ngày đăng ký lần đầu: 4/5/2016
Số km sử dụng: 7.500 km
Màu sắc: Trắng/Đen
Giá: 1.290.000.000 VND

Mẫu xe: GLA 200
Năm sản xuất: 2015
Ngày đăng ký lần đầu: 21/4/2016
Số km sử dụng: 10.500 km
Màu sắc: Trắng/Đen
Giá: 1.440.000.000 VND

Mẫu xe: E 250 AMG
Năm sản xuất: 2015
Ngày đăng ký lần đầu: 4/1/2016
Số km sử dụng: 7.700 km
Màu sắc: Xanh đen / Đen
Giá: 2.050.000.000 VND

Mẫu xe: C 300 AMG
Năm sản xuất: 2016
Ngày đăng ký lần đầu: 29/9/2016
Số km sử dụng: 400 km
Màu sắc: Đen /Đen
Giá: 1.889.000.000 VND

Tại Hà Nội

Mẫu xe: E 250 AMG
Năm sản xuất: 2015
Ngày đăng ký lần đầu: 19/11/2015
Số km sử dụng: 12.294 km
Màu sắc: Đen/Đen
Giá: 2.100.000.000 VND

Mẫu xe: E 200 Edition E
Năm sản xuất: 2015
Ngày đăng ký lần đầu: 14/4/2016
Số km sử dụng: 21.234 km
Màu sắc: Xanh/Đen
Giá: 1.810.000.000 VND

Mẫu xe: GLE 400 Coupé 
Năm sản xuất: 2015
Ngày đăng ký lần đầu: 2/3/2016
Số km sử dụng: 10.311 km
Màu sắc: Trắng/Be
Giá: 3.580.000.000 VND

Mẫu xe: GLE 400 Exclusive
Năm sản xuất: 2015
Ngày đăng ký lần đầu: 26/2/2016
Số km sử dụng: 8.987 km
Màu sắc: Trắng/Be
Giá: 3.490.000.000 VND

Mẫu xe: GLA 200
Năm sản xuất: 2015
Ngày đăng ký lần đầu: 18/6/2016
Số km sử dụng: 16.400 km
Màu sắc: Tím /Be
Giá: 1.390.000.000 VND