Mercedes-Benz

Giới thiệu Haxaco và Quá trình thành lậpCông ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (“Công ty”) là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ một xí nghiệp của Công ty cơ khí giao thông vận tải Ô tô Sài Gòn (nay là Tổng Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn) theo Quyết định

số 6481/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 10 năm 1999  của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302000126, đăng ký lần đàu ngày 17 tháng 5 năm 2000. Vốn điều lệ: 17,7 triệu USD với tổng nhân sự: 439 người.

Quá trình thành lập

  • Thành lập: năm 2000
  • Năm 2004: Haxaco Điện Biên Phủ trở thành đại lý ủy quyền đầu tiên của Mercedes-Benz VN.
  • Năm 2006: Niêm yết trên sàn chứng khoán (HAX).
  • Năm 2010: thành lập Haxaco Cần Thơ nay trở thành Nissan Cần Thơ.
  • Năm 2011: Thành lập Haxaco Võ Văn Kiệt.
  • Năm 2017: Thành lập Haxaco Kim Giang.