Mercedes-Benz

Sứ mệnh

Đối với khách hàng.

Tạo dựng lòng trung thành của khách hàng bằng việc cung cấp trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Một tập thể đoàn kết tập trung vào việc đáp ứng và phấn đấu vượt hơn sự mong đợi của khách hàng

Đối với cổ đông và đối tác.

Giữ chữ Tín với đối tác và cổ đông, đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố thông tin. Đề cao tinh thần hợp tác và phát triển.

Đối với nhân viên.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Đề cao tinh thần tập thể và tạo cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên