Mercedes-Benz

Giá trị cốt lõi

Con người.

Nhân sự tạo Mercedes-Benz Haxaco được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, tận tâm với công việc và đó là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp chúng tôi.

Uy tín

Chúng tôi đặt chữ Tín lên hàng đầu và đây là giá trị cốt lõi trong vận hành doanh nghiệp tại Mercedes-Bez Haxaco

Linh hoạt.

Thị trường bán lẻ Ô tô tại Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng và thay đổi nhanh. Xử lý linh hoạt trong vận hành doanh nghiệp, xử lý tình huống là môt trong những thế mạnh của Mercedes-Benz Haxaco trước các đối thủ.