Mercedes-Benz
default

Mercedes-Benz Haxaco Kim Giang

Mercedes-Benz Haxaco Kim Giang 256 Kim Giang 100000 Ha Noi Điện thoại: +84 2435590350

Giờ mở cửa

Thứ hai
08:00 - 20:00
Thứ ba
08:00 - 20:00
Thứ tư
08:00 - 20:00
Thứ sáu
08:00 - 20:00
Thứ sáu
08:00 - 20:00
Thứ bảy
08:00 - 20:00
Chủ nhật
09:00 - 17:00
  • Xe du lịch
    • Xe mới
    • Dịch vụ
    • Phụ tùng
Các khuyến mãi đặc biệt

Tư vấn mua xe mới, Dịch vụ hậu mãi, Service-24h, Bảo hành, Đồng sơn, Phụ tùng thay thế