Tất cả các liên hệ

Ông Nguyễn Quốc Bảo


Dịch vụ hậu mãi

baonguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0936 034 557

Ông Nguyễn Văn Bảo

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

baonguyenvan@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0907 217 979

Vũ Thị Ngọc Hân

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

hanvu@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0908986079

Nguyễn Minh Kha

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

khanguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0903462604

Ông Nguyễn Tam Lang


Dịch vụ hậu mãi

langnguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0904 434 274

Ông Hồ Hải Kim Long

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

longho@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0903 225 678

Ông Ngô Quang Dũng


Dịch vụ hậu mãi

dungquangngo@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0938356582

Ông Dương Nguyễn Hoàng Duy

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

duyduong@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0909 212 220

Ông Nguyễn Đức Hiếu

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

hieunguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0918 212 202

Bà Nguyễn Thu Hiền


Tư vấn mua xe cho khối doanh nghiệp

hienthunguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0917 283 975

Ông Kha Diệu Huy

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

huykha@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0933 403 365

Ông Vũ Huy Tùng

Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Tư vấn mua xe đã qua sử dụng

tungvu@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0989335559

Ông Nguyễn Công Huân


Dịch vụ hậu mãi

huannguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0918 525 996

Bà Trần Hồng Quế

Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Tư vấn mua xe đã qua sử dụng

quetran@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0919569966

Ông Võ Kim Hùng

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

hungvo@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0903 639 877

Ông Phạm Văn Khang

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

khangpham@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0912 753 738

Ông Phạm Đăng Khoa

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

khoapham@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0933 005 002

Ông Nguyễn Đông Khôi

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

khoinguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0902 940 868

Ông Lương Huy Lãm

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

lamluong@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0903 051 587

Bùi Hữu Lợi

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

loibui@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0946809168

Ông Nghiêm Mạnh Thắng

Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Tư vấn mua xe đã qua sử dụng

thangnghiem@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0947678338

Ông Bùi Đức Nhớ


Dịch vụ hậu mãi

nhobui@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0968696117

Ông Trần Quang Tín

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

tintran@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0909763535

Ông Trần Quốc Huy

Kinh doanh xe đã qua sử dụng
8_15, 8_20, 8_25

huytran@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0978979399

Ông Trần Quốc Nam

Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Tư vấn mua xe đã qua sử dụng

namtran@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0917786996

Ông Nguyễn Duy Quốc

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

quocnguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0988 438 008

Ông Trần Thái Sơn

Kinh doanh xe mới
Tư vấn mua xe mới

sontran@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0988 952 262

Ông Hồ Sỹ Cường


Dịch vụ hậu mãi

cuongho@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0968696117

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Tư vấn mua xe đã qua sử dụng

tungnguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0917849999

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Tư vấn mua xe đã qua sử dụng

linhthuynguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0976965858

trang  1  của  2