Hà Nội

Mercedes-Benz Haxaco Kim Giang
256 Kim Giang
100000 Ha Noi
Điện thoại: +84435590350

General opening times
Monday
08:00 - 20:00
Tuesday
08:00 - 20:00
Wednesday
08:00 - 20:00
Thursday
08:00 - 20:00
Friday
08:00 - 20:00
Saturday
08:00 - 20:00
Sunday
09:00 - 17:00
 • Các khuyến mãi đặc biệt

  • Tư vấn mua xe mới
  • Dịch vụ hậu mãi
  • Service-24h
  • Bảo hành
  • Đồng sơn
  • Phụ tùng thay thế
  • Tư Vấn dịch vụ tài chính