Mercedes-Benz

Thông tin cổ đông

Thông báo mua cổ phiếu CĐ Vũ Thị Hạnh

Thông báo thay đổi sở hữu CĐ Hoàng Đức Hùng

Thông báo thay đổi địa chỉ do cấp số nhà

Ngày 09/12/2015, Công ty Cổ Phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh có nhận Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp thay đổi lần thứ 19.

Nội dung thay đổi như sau:

1. Thay đổi địa chỉ của Công ty

Địa chỉ cũ: 235/18 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Địa chỉ mới: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

2. Lý do thay đổi: cấp lại số nhà mới theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân Quận Bình Thạnh.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI năm 2015 và Báo cáo thường niên 2014

Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên HĐQT

Công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Dịch vụ chi nhánh Hà Nội

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán chi nhánh Hà Nội

Công bố thông tin về việc bổ sung Giấy đăng ký kinh doanh