Liên hệ

Ông Vũ Huy Tùng

Kinh doanh xe đã qua sử dụng

tungvu@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0989335559

Bà Trần Hồng Quế

Kinh doanh xe đã qua sử dụng

quetran@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0919569966

Ông Nghiêm Mạnh Thắng

Kinh doanh xe đã qua sử dụng

thangnghiem@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0947678338

Ông Trần Quốc Huy

Kinh doanh xe đã qua sử dụng

huytran@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0978979399

Ông Trần Quốc Nam

Kinh doanh xe đã qua sử dụng

namtran@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0917786996

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Kinh doanh xe đã qua sử dụng

tungnguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0917849999

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

Kinh doanh xe đã qua sử dụng

linhthuynguyen@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0976965858

Ông Dương Tuấn Tú

Kinh doanh xe đã qua sử dụng

tuduong@haxaco.com.vn
Số điện thoại: 0915758998